Nieuwsberichten


woensdag 20 september

Prinsjesdag: Plannen sociaal domein 2024

Geen tijd om de Rijksbegroting 2024 te lezen? Stimulansz heeft traditiegetrouw een samenvatting gemaakt. Lees hier de belangrijkste plannen voor het sociaal domein in 2024.

Toon artikel
woensdag 13 september

Terugblik thema-avond 'Houdbaarheid van de zorg'

De Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden heeft op 11 september jl. in het gemeentehuis van Meerkerk voor ongeveer 50 personen een avond georganiseerd over de houdbaarheid van de zorg. De aanwezigen waren afkomstig uit de zorg, Bindkracht, Maatje VHL, gemeenteraad, diverse adviesraden uit de regio en  ambtenaren van de gemeente.

Lees verder
dinsdag 22 augustus

De vijfde nieuwsbrief van de ASD Vijfheerenlanden

Met veel genoegen presenteren wij u hierbij onze vijfde nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier.

Toon artikel
woensdag 28 juni

Adviesraad Sociaal Domein wil bekender worden: ‘Deze zaken gaan onze inwoners aan’

Uit een onlangs gehouden enquête blijkt dat weinig inwoners van Vijfheerenlanden weten dat de gemeente in 2021 een onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft aangesteld. Toch heeft dit adviesorgaan een belangrijke rol bij besluitnemingen die de gemeente in het kader van het sociale domein neemt en die veel burgers aangaan.

Lees verder
maandag 19 juni

SCP-rapport 'Een brede blik op bijstand'

Op 9 juni 2023 verscheen het SCP-rapport 'Een brede blik op bijstand'. Een interessant rapport, niet alleen voor ons als adviesraad, maar ook voor de inwoners van Vijfheerenlanden die te maken hebben met de bijstand.

Lees verder
maandag 5 juni

De vierde nieuwsbrief van de ASD Vijfheerenlanden

Met veel genoegen presenteren wij u hierbij onze vierde nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier.

Toon artikel
vrijdag 12 mei

De derde nieuwsbrief van de ASD Vijfheerenlanden

Met veel genoegen presenteren wij u hierbij onze derde nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier.

Toon artikel
dinsdag 11 april

Resultaten onderzoek bekendheid ASD en Sociaal Team VHL

In december 2022 en januari 2023 heeft het Inwonerspanel van de gemeente Vijfheerenlanden een onderzoek gehouden  op verzoek van de Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden en de gemeente Vijfheerenlanden naar de bekendheid van de Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden en het Sociaal Team Vijfheerenlanden.

Lees verder
woensdag 15 maart

Deze gemeenten slaan handen ineen met jeugdhulp om uithuisplaatsingen te voorkomen

De regio Lekstroom gaat samen met vier jeugdhulpaanbieders samenwerken om de uithuisplaatsing van jongeren met problemen of in complexe gezinssituaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Lees verder
dinsdag 14 maart

Wethouder Joop van Montfoort ondertekent Woondeal

Op 14 maart jl. ondertekende wethouder Joop van Montfoort namens #Vijfheerenlanden de Woondeal en gaf hij een pitch aan Minister Hugo de Jonge over onze mooie gemeente Vijfheerenlanden. Met name uitbreiding van woningbouw in onze kleine kernen en betaalbare woningbouw waren onderwerpen van gesprek.

Toon artikel
woensdag 8 maart

Vertrouwenspersoon Wmo en Participatiewet

De vertrouwenspersoon Wmo en Participatiewet voor inwoners van Vijfheerenlanden is Ria de Die. 
U kunt een beroep doen op de vertrouwenspersoon als u binnen de Wmo of Participatiewet ergens tegenaan loopt, De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft ondersteuning en advies.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de gemeente. Wat u bespreekt blijft vertrouwelijk en is kosteloos.

Lees verder
maandag 13 februari

Gemeente Vijfheerenlanden verlaagt tarief gehandicaptenparkeerkaart

De gemeente Vijfheerenlanden gaat het tarief van de gehandicaptenparkeerkaart verlagen. Onlangs bleek namelijk dat die kaart nergens in de provincie duurder is dan in Vijfheerenlanden. Verschillende partijen dienden daarom schriftelijke vragen in. Nu blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vaststelling van het tarief.

Lees verder
donderdag 26 januari

De tweede nieuwsbrief van de ASD Vijfheerenlanden

Met veel genoegen presenteren wij u hierbij onze tweede nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier.

Toon artikel
maandag 9 januari

Stand van zaken functioneren van Regiotaxi Utrecht

De werkgroep WMO heeft de gemeente Vijfheerenlanden gevraagd naar signalen, die wij als ASD hebben ontvangen, over het functioneren van Regiotaxi Utrecht. Deze klachten waren zowel Regiotaxi Utrecht als bij de gemeente, niet bekend aldus de woordvoerder van de gemeente.

Lees verder
maandag 19 december 2022

De eerste nieuwsbrief van de ASD Vijfheerenlanden

Met veel genoegen presenteren wij u hierbij onze allereerste nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier.

Toon artikel
donderdag 1 december 2022

Enquête namens de ASD Vijfheerenlanden

Dit onderzoek houden we in opdracht van de Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden.

Lees verder
woensdag 30 november 2022

Gehandicapten parkeerkaart en keuring

Gelukkig heeft ook onze gemeente Vijfheerenlanden de mogelijkheid voor het aanvragen van een parkeerkaart voor mindervalide inwoners. Ons bereiken over met name de keuring voor het verkrijgen van deze parkeerkaart vragen.

Lees verder
maandag 28 november 2022

Gemeentelijke ziektekostenpolis

Als adviesraad hebben wij grote zorgen omtrent de ontwikkelingen rondom de buitensporige verhogingen van de energieprijzen in ons land, die hard raken aan de onderkant van onze samenleving. Daarnaast zijn we natuurlijk ook nieuwsgierig naar de perikelen in relatie tot de afschaffing van de collectiviteitskorting en hebben we nog niet scherp hoe een en ander zich verhoudt tot de aanvullende verzekeringen.

Lees verder
donderdag 24 november 2022

Adviesraad Sociaal Domein

Het sociaal domein gaat over specifieke taken van de lokale overheid. Het betreft ondersteuning rond werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd. De Wmo, de Participatiewet en de Wet schuldhulpverlening vallen ook binnen het sociaal domein.

De gemeente Vijfheerenlanden heeft deze taken hoog op de sociaal maatschappelijke agenda staan. Het  doel is om de eigen kracht van de burgers te vergroten waardoor participeren in de maatschappij voor zoveel mogelijk inwoners gewoon wordt.

Lees verder