Nieuwsberichten


woensdag 15 maart

Deze gemeenten slaan handen ineen met jeugdhulp om uithuisplaatsingen te voorkomen

De regio Lekstroom gaat samen met vier jeugdhulpaanbieders samenwerken om de uithuisplaatsing van jongeren met problemen of in complexe gezinssituaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Lees verder
dinsdag 14 maart

Wethouder Joop van Montfoort ondertekent Woondeal

Op 14 maart jl. ondertekende wethouder Joop van Montfoort namens #Vijfheerenlanden de Woondeal en gaf hij een pitch aan Minister Hugo de Jonge over onze mooie gemeente Vijfheerenlanden. Met name uitbreiding van woningbouw in onze kleine kernen en betaalbare woningbouw waren onderwerpen van gesprek.

Toon artikel
woensdag 8 maart

Vertrouwenspersoon Wmo en Participatiewet

De vertrouwenspersoon Wmo en Participatiewet voor inwoners van Vijfheerenlanden is Ria de Die. 
U kunt een beroep doen op de vertrouwenspersoon als u binnen de Wmo of Participatiewet ergens tegenaan loopt, De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft ondersteuning en advies.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de gemeente. Wat u bespreekt blijft vertrouwelijk en is kosteloos.

Lees verder
maandag 13 februari

Gemeente Vijfheerenlanden verlaagt tarief gehandicaptenparkeerkaart

De gemeente Vijfheerenlanden gaat het tarief van de gehandicaptenparkeerkaart verlagen. Onlangs bleek namelijk dat die kaart nergens in de provincie duurder is dan in Vijfheerenlanden. Verschillende partijen dienden daarom schriftelijke vragen in. Nu blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vaststelling van het tarief.

Lees verder
donderdag 26 januari

De tweede nieuwsbrief van de ASD Vijfheerenlanden

Met veel genoegen presenteren wij u hierbij onze tweede nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier.

Toon artikel
maandag 9 januari

Stand van zaken functioneren van Regiotaxi Utrecht

De werkgroep WMO heeft de gemeente Vijfheerenlanden gevraagd naar signalen, die wij als ASD hebben ontvangen, over het functioneren van Regiotaxi Utrecht. Deze klachten waren zowel Regiotaxi Utrecht als bij de gemeente, niet bekend aldus de woordvoerder van de gemeente.

Lees verder
maandag 19 december 2022

De eerste nieuwsbrief van de ASD Vijfheerenlanden

Met veel genoegen presenteren wij u hierbij onze allereerste nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier.

Toon artikel
donderdag 1 december 2022

EnquĂȘte namens de ASD Vijfheerenlanden

Dit onderzoek houden we in opdracht van de Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden.

Lees verder
woensdag 30 november 2022

Gehandicapten parkeerkaart en keuring

Gelukkig heeft ook onze gemeente Vijfheerenlanden de mogelijkheid voor het aanvragen van een parkeerkaart voor mindervalide inwoners. Ons bereiken over met name de keuring voor het verkrijgen van deze parkeerkaart vragen.

Lees verder
maandag 28 november 2022

Gemeentelijke ziektekostenpolis

Als adviesraad hebben wij grote zorgen omtrent de ontwikkelingen rondom de buitensporige verhogingen van de energieprijzen in ons land, die hard raken aan de onderkant van onze samenleving. Daarnaast zijn we natuurlijk ook nieuwsgierig naar de perikelen in relatie tot de afschaffing van de collectiviteitskorting en hebben we nog niet scherp hoe een en ander zich verhoudt tot de aanvullende verzekeringen.

Lees verder
donderdag 24 november 2022

Adviesraad Sociaal Domein

Het sociaal domein gaat over specifieke taken van de lokale overheid. Het betreft ondersteuning rond werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd. De Wmo, de Participatiewet en de Wet schuldhulpverlening vallen ook binnen het sociaal domein.

De gemeente Vijfheerenlanden heeft deze taken hoog op de sociaal maatschappelijke agenda staan. Het  doel is om de eigen kracht van de burgers te vergroten waardoor participeren in de maatschappij voor zoveel mogelijk inwoners gewoon wordt.

Lees verder