Terugblik thema-avond 'Houdbaarheid van de zorg'

De Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden heeft op 11 september jl. in het gemeentehuis van Meerkerk voor ongeveer 50 personen een avond georganiseerd over de houdbaarheid van de zorg. De aanwezigen waren afkomstig uit de zorg, Bindkracht, Maatje VHL, gemeenteraad, diverse adviesraden uit de regio en  ambtenaren van de gemeente.

Nadat door wethouder Kees Bel namens de gemeente Vijfheerenlanden en door Michiel van Roozendaal, voorzitter  Raad van Bestuur van Rivas, een presentatie vanuit de visie van hun organisatie was gegeven, gingen zij in een paneldiscussie in gesprek met alle aanwezigen. De discussie werd geleid door Dico Baars, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad VHL, die voor deze avond optrad als dagvoorzitter en gespreksleider. Centrale vraag daarbij was, wat is nodig om de zorg houdbaar te houden. 

De betaalbaarheid van de zorg staat onder druk vanwege vergrijzing, toenemende zorgbehoeften en de wens voor hoogwaardige zorg. Het huidige Nederlandse zorgstelsel wordt geroemd om keuzevrijheid, marktwerking en professionaliteit, maar er zijn uitdagingen. 

Prognoses suggereren dat de zorgkosten in de komende veertig jaar zullen verdrievoudigen, vooral door vergrijzing, nieuwe medicijnen en technologieën. Dit betekent meer personeel in de zorg, wat ook kostbaar is. 

Om de kosten te beheersen kunnen we meer investeren in preventie, zoals het voorkomen van gezondheidsproblemen door een gezondere leefstijl. Ook digitalisering kan helpen, maar innovaties creëren ook nieuwe zorgvraag. 

Integrale en passende zorg wordt voorgesteld, maar er is geen consensus over welke zorg wanneer nodig is. Samenwerking tussen zorgaanbieders, verzekeraars, overheden en mantelzorgers is essentieel. 

Het vinden van oplossingen voor de betaalbaarheid van de zorg vereist een brede aanpak, waarbij verschillende partijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en samenwerken. 

De Adviesraad Sociaal Domein is van mening dat er meer aandacht moet worden besteed aan de bewustwording van inwoners. Op termijn zal iedereen meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, het eigen netwerk moeten ontwikkelen, digitaal vaardig worden. 

De indringende boodschap is dat we allen moeten leren accepteren dat de zorg op termijn niet meer een 10 krijgt maar een 8 of nog minder wordt. 

Voorstaande opmerkingen zijn de meest in het oog springende uitkomsten van de avond. De Adviesraad Sociaal Domein zal zich nu gaan beraden op welke wijze we de uitkomsten van deze avond onder de aandacht zullen brengen van het College van B&W en de gemeenteraad.  

Alle nieuwsberichten