Samenstelling

De adviesraad is onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers. Allemaal burgers die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het sociale domein spelen. Alle leden wonen in één van de kernen van Vijfheerenlanden.