Veelgestelde vragen

Wat is het sociaal domein?
Het sociaal domein is een breed begrip. Het betreft onder meer jeugdhulp, zorg voor ouderen, zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, toegang tot de ggz en omvat thema’s rond maatschappelijke ontwikkeling waaronder preventie, aanpak eenzaamheid, armoede en schuldhulp, burgerinitiatieven.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden?
De Adviesraad houdt de ontwikkelingen in het lokale sociale domein nauwlettend in de gaten. Als het nodig is, stelt zij op eigen initiatief vragen of adviezen op voor de gemeente of andere instanties. Verder stelt de gemeente nieuwe beleidsstukken op waarbij de Adviesraad om advies wordt gevraagd. De Adviesraad geeft onafhankelijk advies aan het college van burgemeester en wethouders. Via het college indirect ook aan de gemeenteraad welzijn, zorg, participatie en jeugdhulp. De adviesraad komt iedere acht weken bijeen.

Wat kan ik als inwoner van de gemeente Vijfheerenlanden van de Adviesraad Sociaal Domein verwachten?
U kunt ervan op aan dat de Adviesraad deskundig en betrokken is bij het sociaal domein van onze gemeente. De leden bouwen aan een goed netwerk, hebben kennis van het sociaal domein en de lijntjes zijn kort richting  lokale zorgaanbieders, cliëntorganisaties, vrijwilligersorganisaties informele zorg en beleidsadviseurs van de gemeente. In onze adviezen staat altijd het perspectief van de inwoners van alle woonkernen van de gemeente Vijfheerenlanden bovenaan.

Wanneer en hoe kan ik mij richten tot de Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden? 
Als u inwoner bent van de gemeente Vijfheerenlanden en u signaleert een probleem over welzijn, zorg, participatie en jeugdhulp dat wellicht ook bij meerdere inwoners van de gemeente speelt, dan horen wij dat graag. Ook goede ideeën die kunnen bijdragen tot een oplossing van gesignaleerde problemen zijn welkom. Stuur ons een mail, of vul het contactformulier in.

Waar kan ik de Adviesraad Sociaal Domein tegenkomen?
De adviesraad kunt u tegenkomen bij bijeenkomsten die op initiatief van de gemeente, kerken en maatschappelijke organisaties worden georganiseerd.