Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Vijfheerenlanden. De raad geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen uit het sociaal domein. Het sociaal domein omvat alle gebieden waar inwoners in hun dagelijks leven mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg, jeugdhulpverlening, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving. 

We adviseren zowel gevraagd als ongevraagd. Soms maken we onze mening duidelijk via een zienswijze. Bij ieder advies kijken wij door de ogen van de inwoners van Vijfheerenlanden. Daarbij baseren wij ons op informatie van onze achterban, ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals. 

De ASD is van en voor de burgers, en dan vooral burgers die gebruik (gaan) maken van voorzieningen waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid heeft. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke burger zo goed als mogelijk mee kan doen.

20-09-2023

Prinsjesdag: Plannen sociaal domein 2024

Geen tijd om de Rijksbegroting 2024 te lezen? Stimulansz heeft traditiegetrouw een samenvatting gemaakt. Lees hier de belangrijkste plannen voor het sociaal domein in 2024.

13-09-2023

Terugblik thema-avond 'Houdbaarheid van de zorg'

De Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden heeft op 11 september jl. in het gemeentehuis van Meerkerk voor ongeveer 50 personen een avond georganiseerd over de houdbaarheid van de zorg. De aanwezigen waren afkomstig uit de zorg, Bindkracht, Maatje VHL, gemeenteraad, diverse adviesraden uit de regio en  ambtenaren van de gemeente.

22-08-2023

De vijfde nieuwsbrief van de ASD Vijfheerenlanden

Met veel genoegen presenteren wij u hierbij onze vijfde nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier.