Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Vijfheerenlanden. De raad geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen uit het sociaal domein. Het sociaal domein omvat alle gebieden waar inwoners in hun dagelijks leven mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg, jeugdhulpverlening, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving. 

We adviseren zowel gevraagd als ongevraagd. Soms maken we onze mening duidelijk via een zienswijze. Bij ieder advies kijken wij door de ogen van de inwoners van Vijfheerenlanden. Daarbij baseren wij ons op informatie van onze achterban, ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals. 

De ASD is van en voor de burgers, en dan vooral burgers die gebruik (gaan) maken van voorzieningen waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid heeft. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke burger zo goed als mogelijk mee kan doen.

26-01-2023

De tweede nieuwsbrief van de ASD Vijfheerenlanden

Met veel genoegen presenteren wij u hierbij onze tweede nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier.

09-01-2023

Stand van zaken functioneren van Regiotaxi Utrecht

De werkgroep WMO heeft de gemeente Vijfheerenlanden gevraagd naar signalen, die wij als ASD hebben ontvangen, over het functioneren van Regiotaxi Utrecht. Deze klachten waren zowel Regiotaxi Utrecht als bij de gemeente, niet bekend aldus de woordvoerder van de gemeente.

19-12-2022

De eerste nieuwsbrief van de ASD Vijfheerenlanden

Met veel genoegen presenteren wij u hierbij onze allereerste nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier.