Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Vijfheerenlanden. De raad geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen uit het sociaal domein. Het sociaal domein omvat alle gebieden waar inwoners in hun dagelijks leven mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg, jeugdhulpverlening, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving. 

We adviseren zowel gevraagd als ongevraagd. Soms maken we onze mening duidelijk via een zienswijze. Bij ieder advies kijken wij door de ogen van de inwoners van Vijfheerenlanden. Daarbij baseren wij ons op informatie van onze achterban, ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals. 

De ASD is van en voor de burgers, en dan vooral burgers die gebruik (gaan) maken van voorzieningen waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid heeft. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke burger zo goed als mogelijk mee kan doen.

14-03-2024

De tweede nieuwsbrief 2024 van de ASD Vijfheerenlanden

Met veel genoegen presenteren wij u hierbij onze tweede nieuwsbrief van 2024. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier.

08-02-2024

De eerste nieuwsbrief 2024 van de ASD Vijfheerenlanden met het Jaarverslag 2023

Met veel genoegen presenteren wij u hierbij onze eerste nieuwsbrief van 2024. Hierin vindt u o.a. ons Jaarverslag 2023.
Wij wensen u veel leesplezier toe.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier.

04-12-2023

De zesde nieuwsbrief van de ASD Vijfheerenlanden

Met veel genoegen presenteren wij u hierbij onze zesde nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Klik dan hier.