Enquête namens de ASD Vijfheerenlanden

Dit onderzoek houden we in opdracht van de Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden.

De Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden (ASD) is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Vijfheerenlanden. De raad geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over het beleid van de gemeente in het sociaal domein. De gemeente heeft als taak om mensen die het (tijdelijk) niet redden te ondersteunen zodat ze weer zelfstandig kunnen functioneren. Dat betekent dat de gemeente bekijkt wat mensen daar voor nodig hebben.

Dat raakt alle onderwerpen die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. De ASD adviseert de gemeente zowel gevraagd als ongevraagd over deze onderwerpen. Bij ieder advies kijkt de ASD door de ogen van de inwoners van Vijfheerenlanden. Daarbij baseren zij zich op informatie van de inwoners, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals. Om goede adviezen te kunnen geven, hebben zij uw ervaringen nodig.

Aangezien de ASD nog maar kort bestaat, werkt ze aan een grotere bekendheid bij de inwoners van Vijfheerenlanden. Daarnaast vinden zij het belangrijk om te weten of u weet waar u terecht kunt voor hulp door de gemeente en wat u van het Sociaal Team verwacht.

Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de ASD de gemeente adviseren over de bekendheid om via het Sociaal Loket en het Sociaal Team. En ze gebruiken de uitkomsten om de ASD bekender te maken bij inwoners. 

Aanmelden

Wilt u meedoen? Graag! Dit kan als u inwoner bent van onze gemeente, 16 jaar of ouder bent en beschikt over e-mail. U kunt zich aanmelden voor het inwonerspanel van Vijfheerenlanden door een mail te sturen naar a.van.grootheest@duomarketresearch.nl. Vermeld daarin dat u lid wil worden van het inwonerspanel Vijfheerenlanden. U ontvangt dan een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in het systeem van DUO Market Research.

Alle nieuwsberichten