Resultaten onderzoek bekendheid ASD en Sociaal Team VHL

In december 2022 en januari 2023 heeft het Inwonerspanel van de gemeente Vijfheerenlanden een onderzoek gehouden  op verzoek van de Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden en de gemeente Vijfheerenlanden naar de bekendheid van de Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden en het Sociaal Team Vijfheerenlanden.

Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête onder de leden van het Inwonerspanel. De leden zijn per e-mail benaderd met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. In de e-mail is benadrukt dat de deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig en anoniem is.

De rapportage van het onderzoek kunt u downloaden via deze link.

Alle nieuwsberichten