Stand van zaken functioneren van Regiotaxi Utrecht

De werkgroep WMO heeft de gemeente Vijfheerenlanden gevraagd naar signalen, die wij als ASD hebben ontvangen, over het functioneren van Regiotaxi Utrecht. Deze klachten waren zowel Regiotaxi Utrecht als bij de gemeente, niet bekend aldus de woordvoerder van de gemeente.

In reactie op onze vraag naar de bekendheid van de signalen, heeft de gemeente aangegeven dat betrokkenen, klachten direct dienen te melden bij  Regiotaxi Utrecht en roept alle pashouders bij dezen op dit ook te doen. De gemeente  zal Regiotaxi Utrecht wederom verzoeken de pashouders tijdig te voorzien van informatie over wachttijden en aangeven wat zij kunnen verwachten.  

Regiotaxi Utrecht kampt met een chauffeurs tekort. Dit is de reden dat de wachttijden en beschikbare ritten onder druk staan. De gemeente Vijfheerenlanden en de pashouders zijn hierover geïnformeerd, aldus Regiotaxi. De pashouders zijn bij het telefonisch boeken van een rit hierover geïnformeerd, waarbij overigens wel is aangegeven dat bepaalde ritten, zogenaamde prioriteitsritten, denk aan ziekenhuisbezoek, begrafenissen e.d. te allen tijde voorrang hebben.

Bij de nieuwe aanbesteding van het zogenaamde “Recreatief  WMO-vervoer” is klanttevredenheid een opgenomen onderdeel. De klanttevredenheid kan na iedere rit middels zogenaamde ‘Smileys’ worden aangegeven. Maandelijks zal op deze wijze, middels rapportages worden bijgehouden hoe de uitgevoerde dienst wordt ervaren.

 In de  nieuwe aanbesteding is ook een klachtenmonitor opgenomen. Dit is  geen oplossing die direct effect heeft maar met behulp daarvan kan de gemeente de dienstverlening volgen en zo nodig bijsturen. Duidelijk is dat de gemeente dit in de toekomst goed geregeld wil hebben. Zij hoopt dan ook ons signaal hiermee voldoende adequaat te hebben opgepakt en benadrukt nogmaals het belang van het melden van klachten bij haar, maar in eerste instantie bij Regiotaxi. 

Alle nieuwsberichten