SCP-rapport 'Een brede blik op bijstand'

Op 9 juni 2023 verscheen het SCP-rapport 'Een brede blik op bijstand'. Een interessant rapport, niet alleen voor ons als adviesraad, maar ook voor de inwoners van Vijfheerenlanden die te maken hebben met de bijstand.

De Participatiewet regelt sinds 2015 de bijstand en heeft als voornaamste doel zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Veel gemeenten richten zich daarom vooral op mensen die relatief makkelijk naar werk begeleid kunnen worden. Een deel van de bijstandsgerechtigden kan - eventueel met ondersteuning – weer aan het werk, maar een aanzienlijk deel van deze mensen heeft problemen waardoor een betaalde baan niet realistisch is. Doordat de ondersteuning vanuit de Participatiewet zich vooral op werk richt, past het niet altijd bij de problemen waar mensen tegenaan lopen.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een bijstandsuitkering relatief vaak met allerlei problemen in het dagelijks leven kampen. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met huishoudelijke activiteiten, bewegen (zoals (trap)lopen), beperkte administratieve vaardigheden en een klein sociaal netwerk. Ook hebben veel mensen in de bijstand gezondheidsproblemen. Door deze stapeling van problemen kunnen bijstandsgerechtigden minder actief meedoen in de samenleving en voelen zij zich vaker eenzaam. De Participatiewet zou zich dan ook niet alleen moeten richten op werk en inkomen, maar beter aansluiten op het leven van mensen met een bijstandsuitkering en hun problematiek.

Download hieronder het rapport en de bijlage:

Rapport 'Een brede blik op de bijstand'

Bijlage rapport 'Een brede blik op de bijstand'

 

Alle nieuwsberichten