Gemeentelijke ziektekostenpolis

Als adviesraad hebben wij grote zorgen omtrent de ontwikkelingen rondom de buitensporige verhogingen van de energieprijzen in ons land, die hard raken aan de onderkant van onze samenleving. Daarnaast zijn we natuurlijk ook nieuwsgierig naar de perikelen in relatie tot de afschaffing van de collectiviteitskorting en hebben we nog niet scherp hoe een en ander zich verhoudt tot de aanvullende verzekeringen.

Daarom hebben wij de gemeente gevraagd hoe wordt omgegaan met bovenstaande problematiek, omdat we vrezen voor de negatieve consequenties voor inwoners die hiervan de dupe dreigen te worden. We vroegen daarbij ook aandacht voor de afschaffing van de collectiviteitskorting. 

De gemeente gaf ons daarop het volgende antwoord: 

Het is onwenselijk, in deze tijd van sterk stijgende kosten, dat ook de zorgkosten met zo’n 10% stijgen. De stijging van het minimumloon en de bijstand met 10,5% belandt met zulke kostenstijgingen uiteindelijk niet bij de uitkeringsgerechtigde zelf, maar vooral bij de noodzakelijke kosten in het levensonderhoud. Een voordeel is dat de zorgtoeslag volgend jaar eenmalig sterk zal stijgen en daarmee de gestegen lasten voor de zorgverzekering zou kunnen dekken (de stijging van de zorgtoeslag is juist bedoeld om de stijging van de zorgkosten te compenseren voor minima). De precieze hoogte van de stijging wordt over twee weken bekend gemaakt.

Zoals bekend voert de gemeente Vijfheerenlanden een ruimhartig minimabeleid, waarbij de eigen bijdrage vanuit de gemeente Vijfheerenlanden (Avres) bij de collectieve ziektekostenverzekering jaarlijks voor inflatie gecorrigeerd wordt. U bent in het voornoemde overleg nader op de hoogte gesteld van de verschillende initiatieven van ons college van B&W om armoede en schulden in onze gemeente aan te pakken. Onlangs heeft het college, aanvullend daarop, aangekondigd de uitvoering van de energietoeslag op 130% voort te zetten. Het college blijft zich zo onverminderd inzetten voor het gedachtegoed en de uitvoering van het actieplan armoede en schulden.

Alle nieuwsberichten