Deze gemeenten slaan handen ineen met jeugdhulp om uithuisplaatsingen te voorkomen

De regio Lekstroom gaat samen met vier jeugdhulpaanbieders samenwerken om de uithuisplaatsing van jongeren met problemen of in complexe gezinssituaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Vijfheerenlanden, Lopik, Houten, IJsselstein en Nieuwegein vormen samen de regio Lekstroom. Met jeugdhulpaanbieders De Rading, Timon, het Leger des Heils en Youké gaan ze de samenwerking aan. Maandag 13 maart 2023 ondertekenden ze het contract dat vanaf juli ingaat.

Daarin zijn voornamelijk regelingen opgenomen waarmee de hulpaanbieders meer mogelijkheden krijgen om passende oplossingen te vinden. Het liefst door uithuisplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen. ,,De loyaliteiten in eigen gezin en familie kunnen niet volledig vervangen worden in bijvoorbeeld een pleeggezin of verblijfsvoorziening”, zegt Wim van Wijk, projectleider namens de vier aanbieders. ,,We willen alle mogelijkheden om jongeren thuis te kunnen laten wonen, zo goed mogelijk benutten.”

Direct aan het juiste adres

Mocht dat écht niet kunnen, dan willen de hulpverleners een passende plek vinden waar jongeren in een zo ‘normaal’ mogelijke omgeving terechtkomen, die dicht bij hun thuissituatie blijft. In het contract zijn regelingen opgenomen waarbij de gemeenten de aanbieders in de gelegenheid stellen meer initiatieven te nemen en projecten op te starten om aan hun speerpunten te voldoen.

Alle nieuwsberichten