Gehandicapten parkeerkaart en keuring

Gelukkig heeft ook onze gemeente Vijfheerenlanden de mogelijkheid voor het aanvragen van een parkeerkaart voor mindervalide inwoners. Ons bereiken over met name de keuring voor het verkrijgen van deze parkeerkaart vragen.

Daarom hebben wij als adviesraad de gemeente Vijfheerenlanden gevraagd om duidelijkheid te verschaffen omtrent de kosten van de afgifte van de gehandicapten parkeerkaart. Wij hebben nl. ontdekt dat er in diverse gemeenten in Nederland verschillende tarieven worden gehanteerd. In een aantal gemeenten worden de kosten voor keuring ten laste gebracht van de Wmo. Het gaat hier om de kosten van de geneeskundige verklaring en de kosten van de uitgifte.

Van de gemeente ontvingen wij daarop het volgende antwoord:

Het is aan de gemeente die de parkeerkaart verstrekt om de tarieven te bepalen. Het is verplicht om bij een eerste aanvraag een medische keuring te laten plaatsvinden. Gemeente Vijfheerenlanden berekent de kosten van de keuring en de kaart door aan de inwoner, dit is een collegebesluit. 

Bij verlenging, na vijf jaar, is er meestal geen medische herkeuring noodzakelijk, dit wordt bij de eerste keuring al door de arts aangegeven en bij ons in het systeem genoteerd. Op dat moment worden alleen de kosten voor de kaart berekend.

Alle nieuwsberichten